Attendees at the reunion dinner 24th Apr 1999

Home ] Up ] RBB photos ] Tradies photos ] BBQ photos ] Yacht club meeting ] Emails ] [ Attendees ]

First Surname Org

Position

Dave Arman E

TE

Helen Arman E

SO

Allan Bailey E

NAV

Mel Bailey E

SO

Ginge Booth R

NAV

Anna Booth R

SO

Pete Bryan E

NAV

Anne Bryan E

SO

Ian Chattin R

HU

Liz Chattin R

SO

Steve Chignell  

PHOTO

Terry Clark R

215

Doug Cooper E

NAV

Bob Cudmore E

NAV

Jan Cudmore E

SO

Wendy Davis R

SO

John Evans E

AE

Sue Evans E

SO

John Flaxman E

AE

Mandy Flaxman E

SO

Sylvia Flaxman E

SO

Lesley Grady R

SO

John Heath ST

WOM

Joan Heath ST

SO

Dave Hollingsworth E

NAV

Sue Hollingsworth E

SO

John Ison E

MEC

Terri Ison E

SO

Edie Kattenhorn E

SO

Cec Langdown R

215

Irene Langdown R

SO

Dave Lloyd E

ANL

Gloria Lloyd E

SO

Gordon Mepham R

LB

Pat Mepham R

SO

Jenni-Helena Nikulainen EM

SO

Pat O’Connor E

TE

Marjorie O’Connor E

SO

Dennis Pfeiffer A

AC

Ken Quinn E

AE

Genni Quinn E

SO

Dan Reavey R  
Margaret Reavey R

SO

Keith Rendell EM  
Marion Rendell EM

SO

John Saxon E

ANL AC

Betty Saxon E

SO

Roy Stewart E

TE

Gloria Stewart E

SO

Leanne Taylor R

SO

Jim Wells E

NAV

Shirley Wells E

SO

I'll leave it as an exercise for the reader to work out the position abbreviations!

Home ] Up ] RBB photos ] Tradies photos ] BBQ photos ] Yacht club meeting ] Emails ] [ Attendees ]